APIE MUS

Lietuvos džiazo federacija yra asociacija Vilniuje įsikūrus Vilniuje, ją valdo trys organai: prezidentas, valdyba, nariai.
2022 metais buvo išrinktas naujas prezidentas ir valdyba. Lietuvos džiazo federacijos valdyba:
Dorotėja Būdaitė
Dovydas Šulskis
Vytis Nivinskas
Tadas Pasaravičius
Mindaugas Stumbras
Karolis Šarkus
Simonas Šipavičius
Lietuvos džiazo federacijos prezidentas:
Dmitrij Golovanov
Vertiname kūrybiškumą,, lygybę, laisvę, žinių mainus ir pagarbą žmogui, aplinkai ir menui.
 
Lietuvos džiazo federacijos  misija:
 • auginti ir puoselėti lietuvišką džiazą;
 • vykdyti džiazo sklaidą 
 •  įsitvirtinti vietinėje ir tarptautinėje džiazo rinkoje 
 

VIZIJA

 
Lietuvos džiazo federacijos vizija:
 • užmegzti strategiškai svarbių ryšių tinklą tarptautinėje džiazo rinkoje;
 • vykdyti Lietuvos džiazui būtinus kultūrinius mainus, edukacinius seminarus, dirbtuves, sklaidą.
 

VEIKLA

 
Pagrindinės Lietuvos džiazo sąjungos veiklos sritys:
 • Teikti regioninį ir su verslu susijusį išsilavinimą džiazo industrijoje;
 • Vidinės (tarp muzikantų, vadybininkų, festivalių organizatorių ir kt.) ir išorinės (tarp atlikėjų ir publikos) komunikacijos vykdymas;
 • Finansinės paramos paieška įvairiems su džiazu susijusiems projektams;
 • Tinklų kūrimas tarptautinėse džiazo mugėse ir renginiuose, susijusiuose su vietine / tarptautine džiazo industrija, palaikant bendradarbiavimą su ambasadomis ir savivaldybėmis;
 • Įvairus užduočių įvykdymas – reklaminis, edukacinis – džiazo festivalių ir konferencijų metu;
 • Lietuvos džiazo eksporto strategijos (skaitmeninės ir fizinės) įgyvendinimas.
 

TIKSLAI

 
 1. Remti, atstovauti ir ginti Lietuvos džiazo sąjungos narių ekonominius, teisinius ir profesinius interesus.
 2. Remti Sąjungos veiklai svarbias organizacijas, asmenis ir leidinius.
 3. Sudaryti palankias sąlygas verslui, besirūpinančiam Lietuvos džiazu ir jo kultūros propagavimu bei propagavimu.
 4. Bendrauti su kitomis aktualiomis Lietuvos ir tarptautinėmis federacijomis/sąjungomis.
 5. Dalyvauti atitinkamų tarptautinių organizacijų veikloje ir renginiuose.
 6. Organizuoti renginius, susijusius su Lietuvos džiazo sąjungos interesais, pasirūpinti džiazo muzikantų profesinio tobulėjimo priemonėmis.
 7. Bendradarbiauti ir keistis aktualia informacija su kitomis tinkamomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
 8. Sudaryti palankias sąlygas Sąjungos nariams kelti su profesija susijusią kvalifikaciją.
 9. Inicijuoti ir organizuoti seminarus, seminarus, konferencijas ir kitus aktualius renginius džiazo muzikos srityje.

LDF VALDYBA

Dmitrij Golovanov

Dmitrij Golovanov

President

Dorotėja Būdaitė

Dorotėja Būdaitė

Vytis Nivinskas

Vytis Nivinskas

Tadas Pasaravičius

Tadas Pasaravičius

Dovydas Šulskis

Dovydas Šulskis

Karolis Šarkus

Karolis Šarkus

Simonas Šipavičius

Simonas Šipavičius

Mindaugas Stumbras

Mindaugas Stumbras