Apie

Lietuvos džiazo federacija yra asociacija, įsikūrusi Vilniuje. Ją valdo trys organai: prezidentas, valdyba, nariai.

2022 metais buvo išrinktas naujas prezidentas ir valdyba. Lietuvos džiazo federacijos valdyba:

Dorotėja Būdaitė
Vytis Nivinskas
Tadas Pasaravičius
Mindaugas Stumbras
Karolis Šarkus
Dovydas Šulskis

Lietuvos džiazo federacijos prezidentas:
Dmitrij Golovanov

Vertiname kūrybiškumą, lygybę, laisvę, žinių mainus ir pagarbą žmogui, aplinkai ir menui.

Lietuvos džiazo federacijos misija:

 • auginti ir puoselėti lietuvišką džiazą;
 • vykdyti džiazo sklaidą;
 •  įsitvirtinti vietinėje ir tarptautinėje džiazo rinkoje.

Vizija

Lietuvos džiazo federacijos vizija:

 • užmegzti strategiškai svarbių ryšių tinklą tarptautinėje džiazo rinkoje;
 • vykdyti Lietuvos džiazui būtinus kultūrinius mainus, edukacinius seminarus, dirbtuves, sklaidą.

Veikla

Pagrindinės Lietuvos džiazo federacijos veiklos sritys:

 • Teikti regioninį ir su verslu susijusį išsilavinimą džiazo industrijoje;
 • Vidinės (tarp muzikantų, vadybininkų, festivalių organizatorių ir kt.) ir išorinės (tarp atlikėjų ir publikos) komunikacijos vykdymas;
 • Finansinės paramos paieška įvairiems su džiazu susijusiems projektams;
 • Tinklų kūrimas tarptautinėse džiazo mugėse ir renginiuose, susijusiuose su vietine / tarptautine džiazo industrija, palaikant bendradarbiavimą su ambasadomis ir savivaldybėmis;
 • Įvairus užduočių įvykdymas – reklaminis, edukacinis – džiazo festivalių ir konferencijų metu;
 • Lietuvos džiazo eksporto strategijos (skaitmeninės ir fizinės) įgyvendinimas.

Tikslai

 1. Remti, atstovauti ir ginti Lietuvos džiazo federacijos narių ekonominius, teisinius ir profesinius interesus.
 2. Remti Sąjungos veiklai svarbias organizacijas, asmenis ir leidinius.
 3. Sudaryti palankias sąlygas verslui, besirūpinančiam Lietuvos džiazu ir jo kultūros propagavimu bei propagavimu.
 4. Bendrauti su kitomis aktualiomis Lietuvos ir tarptautinėmis federacijomis/sąjungomis.
 5. Dalyvauti atitinkamų tarptautinių organizacijų veikloje ir renginiuose.
 6. Organizuoti renginius, susijusius su Lietuvos džiazo sąjungos interesais, pasirūpinti džiazo muzikantų profesinio tobulėjimo priemonėmis.
 7. Bendradarbiauti ir keistis aktualia informacija su kitomis tinkamomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
 8. Sudaryti palankias sąlygas Sąjungos nariams kelti su profesija susijusią kvalifikaciją.
 9. Inicijuoti ir organizuoti seminarus, seminarus, konferencijas ir kitus aktualius renginius džiazo muzikos srityje.